wormenhotel.nl is vernieuwd!

We maakten dit najaar een mooie nieuwe pagina waar alle informatie op komt over wormenhotels. Hier vind je uitleg hoe je zelf makkelijk kunt beginnen of waar je een wormenhotel kunt kopen.

Voor nu kun je ook nog terecht op buurtcompost.nl voor meer informatie rond de huidige wormenhotels in Nederland.

Voeg gerust jouw wormenhotel of composthoop toe aan de landelijke compostlocaties kaart. Of mail ons voor hulp en uitleg op info@wormenhotel.nl